2014, ഓഗസ്റ്റ് 13, ബുധനാഴ്‌ച

നട്ടെല്ല്

നട്ടെല്ല് 

പഠിക്കാൻ  അയാൾ മിടുക്കനായിരുന്നു. എല്ലാ വര്ഷവും  സ്കൂളിൽ  ഒന്നാമൻ . വാർഷികത്തിന്   സ്റ്റൈജിൽ കയറി സമ്മാനങ്ങൾ  വാങ്ങുന്നത്  അഭിമാനത്തോടെ  വീട്ടുകാർ വീക്ഷിച്ചു . വീട്ടിലെ സ്വീകരണ മുറിയിലെ ഷോ കെസിൽ  പുരസ്കാരങ്ങൾ നിറയുന്നത്  അവർ സന്തോഷത്തോടെ കണ്ടു.

ഉദ്യോഗസ്ഥനായി തീര്ന്നതോടെ  മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ മുന്നിൽ അയാൾക്ക്‌ നട്ടെല്ല് കുറേശെ  വളക്കേണ്ടി  വന്നു.  അന്നൊക്കെ ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച്‌ വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുന്ന കാലത്ത് തനിക്ക് പഴയപോലെ  തന്റെ ഗ്രാമ വീഥികളിലൂടെ  നട്ടെല്ല് നിവര്ത്തി  നടക്കാമല്ലോ എന്ന് അയാൾ ആശ്വസിച്ചു .  അതും  ഫലിച്ചില്ല .  നിവര്ത്താനാവാത്ത വിധം തന്റെ  നട്ടെല്ല്  വളഞ്ഞു പോയതായി അയാൾ ദുഖത്തോടെ  മനസ്സിലാക്കി.


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ